Manuale de utilizare masini de spalat rufe - Suport Arctic

Modul eco slim d emploi

We herinneren u er aan dat deze handleiding moet worden meegeleverd met de radiator wanneer deze op een andere plek geïnstalleerd wordt. Pag Bijzonderheden voor de installatie in de badkamer Pag De radiator aan de wand bevestigen Pag Bedieningspaneel Pag Gebruikersfuncties Pag Beschrijving van de functies Pag Afstandsbediening optioneel accessoire De radiator moet aan de wand bevestigd worden met de bijgeleverde steunbeugels. Alle werkzaamheden aan het apparaat dienen door een bevoegd vakman uitgevoerd te worden.

Reparaties waarbij de vloeistoftank geopend dient te worden, moeten door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of door de klantenservice uitgevoerd worden. Wees extra voorzichtig in het geval van aanwezigheid van kinderen en mindervaliden.

10 MOST INNOVATIVE HOUSEBOATS and FLOATING HOMES

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten buiten bereik van het apparaat worden gehouden, tenzij onder toezicht. Kinderen van 3 tot 8 jaar oud mogen de radiator aan- en uitzetten, mits het apparaat correct geplaatst en geïnstalleerd is en de kinderen zijn ingelicht over een veilig gebruik van het apparaat en ze de aanverwante gevaren hebben begrepen.

Get Schrack.

Kinderen van 3 tot 8 jaar oud mogen het apparaat niet op de elektrische voeding aansluiten en mogen het apparaat niet regelen, schoonmaken of onderhouden. Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, geestelijke zintuiglijke capaciteiten of die geen ervaring of kennis van het gebruik van het apparaat hebben, mits ze worden bijgestaan of ze aanwijzingen over een veilig gebruik hebben ontvangen en de aanverwante gevaren hebben begrepen.

modul eco slim d emploi

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het is niet toegestaan dat de reiniging en het onderhoud door de gebruiker wordt uitgevoerd door kinderen, zonder dat zij worden bijgestaan.

Voor de voeding van het apparaat dient modul eco slim d emploi een spanning van Vac gebruikt te worden.

Het is verplicht om een meerpolige onderbrekingsinrichting te installeren. De separatie-afstand tussen de contacten moet tenminste 3 mm bedragen. Het is verplicht om het voedingscircuit van het apparaat te beschermen met een differentiaalbeveiliging met hoge gevoeligheid.

Steek geen metalen voorwerpen modul eco slim d emploi de radiatorzijde waar zich het elektrische besturingssysteem bevindt rechterzijde.

Als de voedingskabel beschadigd is, mag deze alleen door een gekwalificeerd elektricien vervangen worden Bijzonderheden voor de installatie in de badkamer De installatie dient conform de toepasselijke normen en wetten van het land van bestemming uitgevoerd te worden.

De radiator is een klasse II apparaat en heeft een elektrische beschermingsgraad IP Het kan in de zones 2 en 3 in badkamers zie afbeelding 1 worden geïnstalleerd, mits de bediening buiten bereik van personen onder de douche of in het bad wordt gehouden.

De radiator heeft een elektrische isolatie van klasse 2 en mag niet op de aardedraad worden aangesloten. Bescherm de voedingskabel in de badkamer met een differentiaalschakelaar met een hoge gevoeligheid van 30 ma Installeer een meerpolige onderbrekingsinrichting.

Gordijnen, meubelen of andere voorwerpen die de correcte verspreiding van de warmte kunnen hinderen, dienen tenminste 50 cm van de voorzijde van de radiator geplaatst te worden. LET OP: Om gevaar voor kinderen te voorkomen, moet dit apparaat zodanig worden geïnstalleerd dat het onderste verwarmde rooster zich op minstens mm van de vloer bevindt De radiator aan de wand bevestigen De radiator wordt aan de wand bevestigd met de daarvoor bedoelde bevestigingsbeugels die samen met het apparaat geleverd worden.

Sistem audio Bluetooth - PDF Free Download

Functiekeuzetoets C. Infraroodontvanger E. De radiator is uitgerust met de volgende gebruikersfuncties: - - Comfort - - Eco s nachts - - Boost - - Programmering - - Antivries - - Stand-by - - Stuurstroomdraad niet actief op dit model. Druk op de functietoets totdat het bijbehorende pictogram op het display verschijnt.

Opmerking: de Comforttemperatuur zal altijd 0,5 C hoger zijn dan de nachttemperatuur; het is niet mogelijk om een Comforttemperatuur in te stellen die gelijk is aan of lager is dan de nachttemperatuur. Eco-modus s nachts : Door deze bedrijfsmodus te selecteren, houdt het apparaat de kamer op de ingestelde nachttemperatuur. De gewenste nachttemperatuur kan als volgt worden ingesteld: 1.

modul eco slim d emploi

Opmerking: De nachttemperatuur zal altijd 0,5 C lager zijn dan de Comforttemperatuur, het is niet mogelijk om een nachttemperatuur gelijk aan of hoger dan de Comforttemperatuur in te stellen.

Boost-modus: De radiator werkt op vol vermogen gedurende 2 uur, ongeacht de kamertemperatuur.

Masini de spalat rufe

Om naar deze modus te gaan, drukt u op de functietoets totdat het bijbehorende pictogram 2h op het display verschijnt.

Om naar deze modus te gaan, drukt u op de functietoets totdat het bijbehorende pictogram op het displayverschijnt. Raadpleeg het betreffende hoofdstuk van de handleiding voor de wekelijkse programmering. Antivriesmodus: Als u deze modus selecteert, wordt de kamertemperatuur ingesteld op 7 C.

Stand-by-modus: Druk op toets C om het apparaat in te modul eco slim d emploi of om de stand-by-modus pierderea în greutate sfaturi quora activeren.

Wanneer het apparaat in stand-by staat, toont het display Stb, de huidige tijd en weekdag Let op: in deze stand wordt de radiator nog steeds elektrisch gevoed 10 NL 11 Stuurstroomdraad niet actief op dit model. Dit is de modus waarin de radiator wordt bestuurd vanaf een afstandsbediening. Open venster-functie De radiator kan vaststellen of een venster geopend is door een snelle daling van de kamertemperatuur minstens 1,5 C te detecteren. Wanneer de functie geactiveerd is, brandt het venstersymbool op het display.

Het venstersymbool knippert op het display wanneer de functie geactiveerd is en de vensteropening wordt waargenomen. Wanneer deze functie gedeactiveerd is, verschijnt het venstersymbool niet op het display. De gebruiker kan deze functie als volgt activeren of deactiveren: 1.

Plaats de radiator in stand-by. Het venstersymbool knippert. Druk op de functietoets om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar de stand-bystatus.

Fabricat în Tailanda Proprietăţi diodă laser Durată emisii: Continuă Randament laser: Mai mic de 53,3 μw Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanţă de mm de suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu o diafragmă de 7 mm.

Open venster-functie geactiveerd: Open venster-functie niet geactiveerd: Opmerking: De correcte werking van deze functie wordt beïnvloed door de positie van de radiator. Als de radiator zich in een positie bevindt waar de temperatuurdaling niet kan worden gedetecteerd of waar deze wordt beïnvloed door de aanwezigheid van andere warmtebronnen, is het mogelijk dat de vensteropening niet wordt gedetecteerd.

Toetsenblokkeringsfunctie U kunt het apparaat vergrendelen om oneigenlijk of onvrijwillig gebruik te voorkomen, bijvoorbeeld ter afscherming van kinderen of in een openbare ruimte. NL 11 12 4. Opgelet: wanneer het apparaat in stand-by staat, wordt het nog steeds elektrisch gevoed.

Opmerking: bij stroomuitval blijft de programmering opgeslagen. Opmerking: het pictogram geeft aan dat er een signaal van de afstandsbediening accessoire is ontvangen. Met de functietoets kunt u de gewenste bedrijfsmodus selecteren uit de eerder beschreven bedrijsmodi.

Als bijvoorbeeld de Comfortmodus is geselecteerd bij 20,5 C en de dag dinsdag dag 2 is, verschijnen de volgende pictogrammen op het display: cdie aangeven: ingestelde temperatuur, bedrijfsmodus, tijd, weekdagnummer Instelling van de huidige datum en tijd 1. Houd de - toets langer dan 3 seconden ingedrukt; het woord Set verschijnt op het display. Wanneer ted verschijnt, drukt u op de functietoets om de keuze te bevestigen. Bevestig de keuze met een druk op de functietoets.

modul eco slim d emploi

O pmerking: Bij stroomuitval blijven datum en tijd ongeveer 4 minuten opgeslagen Programmering 1. Houd de - toets langer dan 3 seconden ingedrukt, het woord Set verschijnt op het display. Wanneer het woord Prog verschijnt, drukt u op de functietoets om de selectie te bevestigen. Druk op de functietoets om de programmeerkeuze van de eerste dag dag 1, maandag te bevestigen.

modul eco slim d emploi

Herhaal de procedure voor de programmering van de andere dagen, 2 tot 7. Om de programmering modul eco slim d emploi de ene dag naar de volgende dag te kopiëren, hoeft u alleen op de functietoets te drukken Afstandsbediening optioneel accessoire.